Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.

Högt söktryck på YH-utbildningar inom fastighet

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, FU, har under juni undersökt söktrycket hos anordnare som bedriver YH-utbildning inom fastighetsområdet. Enkäten visar på ett ökat söktryck för samtliga yrkesroller. Den troliga orsaken till det höga söktrycket är osäkerheten på arbetsmarknaden på grund av Coronapandemin.

Enkätundersökningen är en återkommande temperaturmätare på hur utbildningsanordnare uppfattar söktrycket till de YH-utbildningar som startar inom fastighetsområdet till hösten. I årets enkät var svarsfrekvensen 47% och den skickades ut till 17 utbildningsanordnare i början av juni.

Antalet YH-utbildningar har ökat de senaste åren pga av den brist som råder i branschen och till hösten 2020 startas det 45 YH-utbildningar runt om i landet. I enkäten har vi undersökt söktrycket för utbildningar till yrkesrollerna drift- och fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör, teknisk förvaltare och byggprojektledare. Svar inkom ej för yrkesrollen teknisk förvaltare och redovisas därför ej i nedan diagram.

Svarande företag anser att intresset för utbildningarna ökat sedan 2019 och att detta med stor sannorlikhet beror på det rådande läget på arbetsmarknaden till följd av pandemin. En annan orsak till det högre söktrycket är att flera utbildningar hunnit etablera sig och att kännedomen ökat bland sökande om dessa. Även gott renommé och goda ambassadörer i tidigare studerande tros vara en bidragande orsak.

Den vanligaste markandsföringskanalen för de svarande i enkäten var sponsrade inlägg i sociala medier, hela 88 % av anordnarna har använt denna kanal följt av deltagande på mässor (38 %) och annonsering i kollektivtrafiken (13 %). Den bästa marknadsföringen bedöms av en svarande vara nöjda tidigare studerande som tipsar om utbildningen.

Slutsatsen blir att intresset för branschens utbildningar har ökat, vilket innebär fler studerande till höstterminen.

Utmaningen – LIA-platser

De flesta anordnare som svarade på enkäten uppgav osäkerhet i hur tillgången på LIA-platser ser ut inför hösten. Utmaningen blir att kunna erbjuda LIA-platser trots osäkerheten som råder kring pandemin. LIA är en mycket viktig del i YH-utbildningarna och vår uppmaning till arbetsgivare blir att hålla fast i det goda samarbete man byggt upp med utbildningsanordnare  och fortsätta erbjuda handledare och LIA-platser.

jobba-i-fastighetsbranschen.se/hitta-din-utbildning/ kan du söka efter olika utbildningar och läsa mer om de YH-utbildningar som finns inom fastighetsbranschen:

Fler nyheter

Rekordmånga kurser att söka för dig som arbetar i fastighetsbranschen och vill bli vassare inom ditt yrke.

I höst finns det rekordmånga kurser att söka för dig som arbetar i fastighetsbranschen och vill bättra på din kunskap inom fastighetsområdet. De flesta ges på distans…

Läs mer

Här hittar du höstens YH-utbildningar som fortfarande är öppna för ansökningar.

Är du en person som gillar att lösa tekniska problem, se till att det administrativa fungerar, leda människor och bidra till ett mer hållbart samhälle? Har du…

Läs mer