Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.

MYH: kompetens- och utbildningsbehovet består trots att fler utbildar sig

En ny rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) visar på fortsatt kompetensbrist inom fastighetsbranschen, trots att antal utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och antal ansökningar har ökats de senaste åren. ”Vi ser stora möjligheter inom fastighetsbranschen i skuggan av krisen”, säger Emil Bood, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU).

Fastighetsbranschen är i stort behov av nya medarbetare. Det kunde FU konstatera genom en undersökning som senare presenterades i rapporten Kompetensbehov 2019-2014 under förra året. Undersökningen visade att ökad byggtakt, pensionsavgångar och behov av nya kompetenser som energieffektivisering och digitalisering är de största orsakerna till arbetskraftsbristen inom branschen.

Fortsatt brist på kompetens inom fastighetsbranschen

Nu bekräftas det akuta behovet av en ny rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan. Enligt rapporten som släpptes den 30 mars 2020 är kompetensbristen oroväckande, inte minst då fastighetssektorn behöver jobba mycket med energieffektivisering för att Sverige ska nå miljömålen.

Även digitaliseringen och investering i nya digitala system nämns som en orsak till personalbristen, men också något som leder till ett stort utbildningsbehov. Den snabba teknikutvecklingen förändrar kunskapskraven på ett flertal yrkesroller och ställer högre krav både vid nyanställningar och på befintlig personal.

Antalet utbildningsplatser ökar

Samtidigt visar både rapporten och nya siffror från SCB att antalet sökande till yrkeshögskolan har ökats de senaste åren, vilket kan ge ett välbehövligt och viktigt tillskott till fastighetsbranschen. Inom yrkeshögskolan finns utbildningar till fastighetstekniker, fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare, samt ett par utbildningar inom facility management. I jämförelse med de gymnasieutbildningar som finns ger dessa utbildningar mer fördjupade kunskaper, som i sin tur leder till en mer kvalificerad yrkesroll.

Coronakrisens effekter

Rapporten från MYH grundar sig på analysarbete som utfördes innan det nya coronavirusets utbrott. Enligt rapporten är det svårt att förutse vilka konsekvenserna blir på 3–5 års sikt.

Emil Bood, verksamhetschef på FU, håller med om den analysen.

Vi har haft samtal med våra medlemsorganisationer som bekräftar att det är för tidigt att dra några slutsatser om hur just fastighetsbranschen kommer att påverkas på längre sikt, men just nu är kompetensbehovet oförändrat.

Han ser också stora möjligheter för fastighetsbranschen att bidra till den omställning som sker på arbetsmarknaden.

Många, speciellt inom serviceyrken, har drabbats hårt och behöver söka sig till nya yrken, eller påbörja studier som leder till jobb. Med den kompetensbehov som finns och de möjligheter som ett jobb inom fastighetsbranschen erbjuder hoppas vi kunna locka till oss många nya medarbetare. Det skulle vara en vinst, både för fastighetsbranschen och för hela samhället.

Läs hela MYHs rapport här.

Fler nyheter

Rekordmånga kurser att söka för dig som arbetar i fastighetsbranschen och vill bli vassare inom ditt yrke.

I höst finns det rekordmånga kurser att söka för dig som arbetar i fastighetsbranschen och vill bättra på din kunskap inom fastighetsområdet. De flesta ges på distans…

Läs mer

Här hittar du höstens YH-utbildningar som fortfarande är öppna för ansökningar.

Är du en person som gillar att lösa tekniska problem, se till att det administrativa fungerar, leda människor och bidra till ett mer hållbart samhälle? Har du…

Läs mer