Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.

Några av våra yrkesroller

Där det finns byggnader, finns fastighetsbranschen.

Eftersom byggnaderna är komplexa i sig – och dessutom är fulla med människor – behövs mängder av kompetenser som jobbar för att allt ska fungera som det ska. Därför kan du i branschen jobba med allt från IT, teknik, service, administration, kommunikation och ekonomi till juridik.

Även om du kan jobba med det mesta så har branschen sex stora bristyrken: byggprojektledare, fastighets­förvaltare, fastighets­ingenjör, fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsvärd. Läs mer om dessa yrkesroller nedan.

 • Byggprojektledare kallas också:
  Byggnadsingenjör, Byggingenjör, Byggproduktionsledare, Byggprojektansvarig

  Vad gör en byggprojektledare:

  Som byggprojektledare har du ett kreativt, koordinerande och omväxlande arbete där du som nyckelperson har överblick över en hel byggprocess. Då många företag inom fastighetsbranschen själva leder och driver nyproduktions- och ombyggnadsprojekt behövs det fler byggprojektledare till branschen för att fylla kompetensbehovet. Det är ett omväxlande, varierande, stimulerande och socialt arbete där du använder såväl teoretiska som praktiska färdigheter, och får utlopp för både kreativitet och innovation.

  Byggprojektledaren planerar det dagliga arbetet och fungerar som stöd till platschefen. Du har koll på allt från tidsplanering, säkerhet och kvalitet till miljölagstiftning och installationssamordning. Du ansvarar också för att bygget genomförs på ett sätt som säkerställer att de tekniska driftsystemen i fastigheten optimeras. Du arbetar problemlösande och ser hur små detaljer tillsammans skapar en fungerande helhet.

  Som byggprojektledare hjälper du till i utvecklingen och byggandet av våra framtida, hållbara samhällen.

  Vilka egenskaper bör du ha för att trivas i rollen:

  Stort intresse för ekonomi och affärsutveckling, förmåga att leda och engagera andra, kunna planera och driva projekt, stark servicekänsla, noggrannhet, vara kvalitetsmedveten, kunna växla mellan helhetsperspektiv och detaljnivå, förmåga att bygga och bibehålla relationer.

  Hur du blir en byggprojektledare:

  Yrkeshögskola:

  Du kan gå en 2-årig yrkeshögskoleutbildning till byggnadsingenjör. I utbildningen ingår LIA (lärande i arbete) som ger studenterna chansen att få erfarenhet och kunskap som ofta leder till jobb direkt efter avslutad utbildning.

  Högskola/universitet:

  Du kan läsa en 3-årig utbildning på högskola/universitet till högskoleingenjör inom byggområdet (kandidatexamen, 180hp). Du kan också läsa en 5-årig utbildning på högskola/universitet till civilingenjör med inriktning mot byggområdet (300hp).

  Hur kan dina karriärvägar se ut:

  Det råder stor efterfrågan på utbildade byggprojektledare, varför man har goda chanser att få arbete efter avslutad utbildning. I rollen är det också vanligt med bra arbetsvillkor och en god löneutveckling.

 • Fastighetsförvaltare kallas också:
  Teknisk förvaltare, Fastighetschef, Lokalförvaltare, Huschef

  Vad gör en fastighetsförvaltare:

  En fastighetsförvaltare har ett övergripande ansvar för att utveckla, bevara och förbättra en eller flera fastigheter. I rollen ingår ofta ett personalansvar för de fastighetsskötare, -värdar och -tekniker som arbetar i fastigheterna. Det är också fastighetsförvaltaren som sköter upphandlingar samt förhandlar och skriver avtal. Målsättningen i arbetet är bland annat att de kunder och hyresgäster som bor eller arbetar i fastigheterna trivs, att viktiga funktioner i fastigheterna fungerar, att löpande underhållsarbete utförs samt att ekonomin utvecklas enligt plan. Arbetet är omväxlande och flexibelt varför det kräver en bred kompetens.

  Som fastighetsförvaltare får du möjlighet att leda och styra arbetet i och omkring de fastigheter du sköter samt planera och driva utvecklingsprojekt av olika slag. Arbetet är också socialt och serviceinriktat då man har mycket kontakt med både medarbetare och hyresgäster. I rollen kan du aktivt påverka och förbättra vardagen för andra samtidigt som du medverkar till ett hållbart samhällsbyggande.

  Inom fastighetsbranschen finns också yrkesrollen teknisk förvaltare. Man har då ett övergripande ansvar för de tekniska systemen som finns i fastigheterna och utvecklingsprojekt kopplade till dessa. Rollen kräver tung teknisk kompetens och förståelse för tekniska driftsystem, innovativ teknologi och moderna energikällor.

  Vilka egenskaper bör du ha för att trivas i rollen:

  Stort intresse för ekonomi och affärsutveckling, förmåga att leda och engagera andra, kunna planera och driva projekt, stark servicekänsla, noggrannhet, vara kvalitetsmedveten, kunna växla mellan helhetsperspektiv och detaljnivå, förmåga att bygga och bibehålla relationer.

  Hur du blir en fastighetsförvaltare:

  Yrkeshögskola:

  Du kan gå en 2,5-årig yrkeshögskoleutbildning till fastighetsförvaltare. Det går också läsa en utbildning till teknisk förvaltare. I båda utbildningarna ingår LIA (lärande i arbete) som ger studenterna chansen att få erfarenhet och kunskap som ofta leder till jobb direkt efter avslutad utbildning.

  Högskola/universitet:

  Du kan läsa en 3-årig utbildning på högskola/universitet inom fastighetsekonomi eller fastighetsutveckling (kandidatexamen, 180hp).

  Hur kan dina karriärvägar se ut:

  Det råder stor efterfrågan på utbildade fastighetsförvaltare, varför man har goda chanser att få arbete efter avslutad utbildning. I vissa fall vill arbetsgivaren att du börjar din karriär i en annan roll än just fastighetsförvaltare. Detta för att skaffa dig erfarenhet och kännedom om företaget och branschen. En sådan yrkesroll kan t.ex.vara kommersiell uthyrare. I rollen som fastighetsförvaltare är det också vanligt med bra arbetsvillkor och en god löneutveckling. Genom att validera din kompetens och erfarenhet via FAVAL kan du få ett yrkescertifikat som fastighetsförvaltare.

 • Fastighetsingenjör kallas också:
  Driftingenjör, Underhållsingenjör, Teknisk förvaltare, Driftledare

  Vad gör en fastighetsingenjör:

  En fastighetsingenjör har ett övergripande och strategiskt ansvar för drift och underhåll i en eller flera fastigheter. Då fastighetsbranschen är en av Sveriges mest spännande, teknikintensiva och framgångsrika branscher drivs utvecklingen kring digitalisering, energieffektivisering och smarta lösningar framåt i snabb takt. Det gör yrket som fastighetsingenjör till en kreativ utmaning för dig som tänker framåt, gillar innovativ teknik och att lösa problem.

  Som fastighetsingenjör är du en teknisk specialist. Du ansvarar för optimering, drift och underhåll av fastighetens tekniska system för att säkra krav på exempelvis driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering. I rollen leder du tekniska utvecklingsprojekt och har budgetansvar för dessa. Fastighetsingenjören ansvarar också för kvalificerade upphandlingar och har ibland en ledarroll med personalansvar. I rollen kan du aktivt påverka och förbättra vardagen för andra samtidigt som du medverkar till ett hållbart samhällsbyggande.

  Vilka egenskaper bör du ha för att trivas i rollen:

  Stort intresse för teknik, IT och digitalisering, kreativ, problemlösande, strategisk, lätt för att se sammanhang och hur olika faktorer samverkar, noggrann, servicekänsla, lätt för att arbeta tillsammans med andra, förmåga att leda och driva projekt.

  Hur du blir en fastighetsingenjör:

  Yrkeshögskola:

  Du kan gå en 2,5-årig yrkeshögskoleutbildning till fastighetsingenjör. I utbildningen ingår LIA (lärande i arbete) som ger studenterna chansen att få erfarenhet och kunskap som ofta leder till jobb direkt efter avslutad utbildning.

  Högskola/universitet:

  Du kan läsa en 3-årig utbildning på högskola/universitet till högskoleingenjör/civilingenjör med inriktning mot Bygg/Anläggning/Fastighet (kandidatexamen, 180hp). Du kan också läsa en 5-årig utbildning till civilingenjör med inriktning energi och miljö (masterexamen, 300 hp).

  Hur kan dina karriärvägar se ut:

  Den tekniska utvecklingen inom fastighetsbranschen sker snabbt med ökad digitalisering som resultat. Det råder stor efterfrågan på utbildade fastighetsingenjörer, varför man har goda chanser att få arbete efter avslutad utbildning. I rollen är det också vanligt med bra arbetsvillkor och en god löneutveckling. Genom att validera din kompetens och erfarenhet via FAVAL kan du få ett yrkescertifikat som fastighetsingenjör.

 • Fastighetstekniker kallas också:
  Drifttekniker, Drift- och fastighetstekniker, Servicetekniker

  Vad gör en fastighetstekniker:

  Som fastighetstekniker ansvarar du för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system när det gäller drift, underhåll och skötsel. Fastighetsteknikern ser till att alla system fungerar, både utifrån fastighetsägarens krav och hyresgästernas förväntningar. En stor del av arbetet innebär att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation. Det innebär att du får göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt.

  Då utvecklingen kring digitalisering, energieffektivisering och smarta tekniska lösningar går snabbt inom fastighetsbranschen är yrket som fastighetstekniker en kreativ utmaning för dig som tänker framåt, gillar innovativ teknik och att lösa problem. Yrket som fastighetstekniker är ett rörligt och fritt jobb med mycket eget ansvar där du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt. Du har stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete. Som fastighetstekniker träffar du mycket människor och du bör därför drivas av att skapa goda relationer med såväl hyresgäster som arbetskamrater. Du påverkar genom ditt arbete andras hem- och arbetsmiljö och skapar en fungerande vardag för de som bor eller arbetar i fastigheterna.

  Vilka egenskaper bör du ha för att trivas i rollen:

  Stort intresse för teknik, IT och digitalisering, stark servicekänsla, kreativ, problemlösande, noggrann, ansvarstagande, lätt för att arbeta tillsammans med andra, trivs att arbeta både praktiskt och teoretiskt.

  Hur du blir en fastighetstekniker:

  Gymnasium:

  Du kan bli fastighetstekniker genom att läsa fastighetsinriktningen på yrkesprogrammet VVS- och fastighet på gymnasiet. Programmet är 3-årigt och innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) på företag i fastighetsbranschen.

  Vuxenutbildning:

  Du kan läsa en utbildning till fastighetstekniker inom den kommunala vuxenutbildningen (1400 poäng). Utbildningen motsvarar gymnasienivå.

  Yrkesvux:

  Du kan läsa en utbildning till fastighetstekniker inom yrkesvux (1400 poäng). Utbildningen motsvarar gymnasienivå.

  Yrkeshögskola:

  Du kan läsa en 2-årig yrkeshögskoleutbildning till antingen fastighetstekniker eller drift- och fastighetstekniker. I utbildningen ingår LIA (lärande i arbete) som ger studenterna chansen att få erfarenhet och kunskap som ofta leder till jobb direkt efter avslutad utbildning.

  Hur kan dina karriärvägar se ut:

  Den tekniska utvecklingen inom fastighetsbranschen sker snabbt med ökad digitalisering som resultat. Det råder stor efterfrågan på utbildade fastighetstekniker, varför man har goda chanser att få arbete efter avslutad utbildning. Man kan genom arbetserfarenhet och fortbildning utvecklas till fastighetsingenjör eller teknisk förvaltare. I rollen är det också vanligt med bra arbetsvillkor och en god löneutveckling. Genom att validera din kompetens och erfarenhet via FAVAL kan du få ett yrkescertifikat som fastighetstekniker.

 • Fastighetsvärd kallas också:
  Bovärd, Husvärd, Kvartersvärd, Miljövärd, Fastighetsskötare

  Vad gör en fastighetsvärd:

  Som fastighetsvärd är du länken mellan fastighetsägaren och hyresgästen, och fastighetsägarens ansikte utåt. Du ser till att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Fastighetsvärden har ibland budgetansvar för sitt eget område och är ofta den som utför besiktningar vid in- och avflyttning. Också felsökningar av problem och enklare reparationer ingår i tjänsten. I fastighetsvärdens ansvar ligger också att ha goda kontakter med entreprenörer, leverantörer och företagets ekonomiska och tekniska förvaltning.

  Service är ett viktigt ledord för en framgångsrik fastighetsvärd. Du påverkar genom ditt arbete andras hem- och arbetsmiljö och skapar en fungerande vardag för de som bor eller arbetar i fastigheterna.

  Vilka egenskaper bör du ha för att trivas i rollen:

  Stort intresse för människor och service, social och kommunikativ, problemlösande, noggrann, ansvarstagande, lätt för att arbeta tillsammans med andra, trivs att arbeta både praktiskt och teoretiskt.

  Hur du blir en fastighetsvärd:

  Gymnasium:

  Du kan bli fastighetsvärd genom att läsa fastighetsinriktningen på yrkesprogrammet VVS- och fastighet på gymnasiet. Programmet är 3-årigt och innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) på företag i fastighetsbranschen.

  Vuxenutbildning:

  Du kan läsa en utbildning till fastighetsvärd inom den kommunala vuxenutbildningen (1300 poäng). Utbildningen motsvarar gymnasienivå.

  Yrkesvux:

  Du kan läsa en utbildning till fastighetsvärd inom yrkesvux (1300 poäng). Utbildningen motsvarar gymnasienivå.

  Arbetsmarknadsutbildning:

  Du kan via Arbetsförmedlingen anvisas till en arbetsmarknadsutbildning till fastighetsvärd (40 veckor).

  Hur kan dina karriärvägar se ut:

  Det råder stor efterfrågan på utbildade fastighetsvärdar, varför man har goda chanser att få arbete efter avslutad utbildning. Man kan genom arbetserfarenhet och fortbildning utvecklas till fastighetsskötare, fastighetstekniker eller fastighetsförvaltare. I rollen är det också vanligt med bra arbetsvillkor och en god löneutveckling. Genom att validera din kompetens och erfarenhet via FAVAL kan du få ett yrkescertifikat som fastighetsvärd.

 • Fastighetsskötare kallas också:
  Bovärd, Husvärd, Kvartersvärd, Miljövärd, Fastighetsvärd

  Vad gör en fastighetsskötare:

  Som fastighetsskötare arbetar du med miljön inne i och utanför de fastigheter du ansvarar för. Du ser till att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö, samt att utemiljön med gräsmattor, rabatter, gångbanor etcetera är väl omhändertagen. Också felsökningar av problem och enklare reparationer ingår i tjänsten. Fastighetsskötaren har dagliga kontakter med hyresgäster och inhyrda entreprenörer. Arbetet är både fritt och varierat men ställer krav på flexibilitet då akuta ärenden kan dyka upp.

  Service är ett viktigt ledord för en framgångsrik fastighetsskötare. Du påverkar genom ditt arbete andras hem- och arbetsmiljö och skapar en fungerande vardag för de som bor eller arbetar i fastigheterna.

  Vilka egenskaper bör du ha för att trivas i rollen:

  Stort intresse för människor och service, social och kommunikativ, händig, problemlösande, intresse för teknik, utemiljö och reparationer, noggrann, ansvarstagande, lätt för att arbeta tillsammans med andra, trivs att arbeta både praktiskt och teoretiskt.

  Hur du blir en fastighetsskötare:

  Gymnasium:

  Du kan bli fastighetsskötare genom att läsa fastighetsinriktningen på yrkesprogrammet VVS- och fastighet på gymnasiet. Programmet är 3-årigt och innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) på företag i fastighetsbranschen.

  Vuxenutbildning:

  Du kan läsa en utbildning till fastighetsskötare inom den kommunala vuxenutbildningen (1300 poäng). Utbildningen motsvarar gymnasienivå.

  Yrkesvux:

  Du kan läsa en utbildning till fastighetsskötare inom yrkesvux (1300 poäng). Utbildningen motsvarar gymnasienivå.

  Arbetsmarknadsutbildning:

  Du kan via Arbetsförmedlingen anvisas till en arbetsmarknadsutbildning till fastighetsskötare (40 veckor).

  Hur kan dina karriärvägar se ut:

  Det råder stor efterfrågan på utbildade fastighetsskötare, varför man har goda chanser att få arbete efter avslutad utbildning. Man kan genom arbetserfarenhet och fortbildning utvecklas till fastighetsvärd eller fastighetstekniker. I rollen är det också vanligt med bra arbetsvillkor och en god löneutveckling. Genom att validera din kompetens och erfarenhet via FAVAL kan du få ett yrkescertifikat som fastighetsskötare.